ZEMAN-INGEO s.r.o. PRAHA

společnost s ručením omezeným

www.ZEMAN-INGEO.com

Pro poskytnutí komplexních podkladů pro projektovou dokumentaci všech stupňů, společnost ZEMAN - INGEO plně využívá archivních materiálů a úzce spolupracuje s řadou odborníků, jejichž činností poskytuje ucelenější obraz o geologické stavbě území a vlastnostech zemin a hornin in situ.

ZEMAN - INGEO aplikuje výsledky z prací vrtných firem (zajištění inženýrskogeologického vrtání, diamantového vrtání, vodních tlakových a čerpacích zkoušek), úzce spolupracuje s autorizovanou laboratoří geomechaniky zemin a hornin, zprostředkuje laboratorní rozbory vzorků podzemní vody a jiné práce.

Mimo to využívá poznatků polních penetračních zkoušek (statické a dynamické) a pressiometrických zkoušek pro zjištění fyzikálně - mechanických vlastností zemin a hornin in situ.

Pro hlubší znalost tektonické stavby území spolupracuje společnost ZEMAN - INGEO s geofyzikálními firmami, které provádějí komplexní soubor všech geofyzikálních metod.

 

Naše společnost Vám zdarma provede cenovou nabídku a věříme, že budete s našimi službami spokojeni , tak jako naši zákazníci v minulých letech.

za vedení společnosti : Mgr. David Zeman, jednatel společnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rychlý kontakt :

 

info@zeman-ingeo.com

zeman-ingeo@cmail.cz

 

Mgr.David ZEMAN

tel : +420 777 130 030

dze@zeman-ingeo.com

 

RNDr.Jaroslav ZEMAN

tel : +420 603 816 191

jze@zeman-ingeo.com